Varian
 • Generös
 • Transparent
 • Lärglädje

En variant av personalhandbok

Här försöker vi beskriva hur vi gör saker på Variant; vad vi försöker uppnå och varför vi tänker som vi gör. Det här är både för anställda och personer som är nyfikna på hur det är att jobba på Variant. Handboken är ett levande dokument som vi vill att alla anställda ska ha äganderätt till. Vi uppmuntrar alla att ändra eller lägga till innehåll till den. Manualen är öppen på GitHub, där vem som helst kan skicka in ändringar eller ställa frågor. Nu kör vi!

Om du inte är en variant utan gillar det du läser, ta en titt på våra lediga tjänster eller våran hemsida !

Syfte och värderingar#

Vårt syfte är att utveckla samhället vi lever i#

Det gör vi genom att samla duktiga människor som tänker nya tankar, och som har kompetensen att ta fram rätt lösningar för de kunder vi arbetar med.

icon1
Illustrasjon av rocket

Teknik

Vår arena, som vi använder för att göra skillnad tillsammans med våra kunder.

Illustrasjon av tree

Hållbarhet

Vi har ett ansvar gentemot det samhälle och den miljö som vi är en del av. Vi agerar medvetet kring vårt klimatavtryck och bidrag till lokalsamhället.

Illustrasjon av scale

Jämlikhet

Vi vill öka möjligheten för individer att blomstra, oavsett nationalitet, etnisk bakgrund, livsåskådning, sexuell läggning och kön.

Våra kärnvärden#

Våra värderingar är grunden för hur vi behandlar varandra. Det kommer att finnas en låg tröskel för beröm och feedback eftersom vi vill att du ska lyckas. Vi tror på att alla sitter inne på bra idéer och vill vara den som vågar utmana sanningar och nuvarande praxis. Konkreta åtgärder för en öppen företagskultur i Variant

background blob

Transparens

Vad i hela friden har företag att vinna på att hålla information hemlig för sina anställda?

background blob

Lärglädje

Vi vill lära och undervisa. Vi måste ha tillräckligt med ödmjukhet för att inse att vi kan lära oss något av alla, och tron på att alla kan lära oss något.

background blob

Generositet

Det visar sig i hur vi möter varandra, våra kunder och människor i vår närhet.

icon1

Lärglädje#

För att lyckas, både på Variant och i livet, vill vi att alla bidrar med både ny och väletablerad kunskap. Dela med dina kollegor hela tiden. Håll inte tillbaka för någon kanske har hört talas om detta förut – det är inte alls säkert. Då är det värt det! Det spelar ingen roll om du är Gandalf själv eller om du anställdes i måndags – vi behöver din hjälp.

Transparens#

Här på Variant är transparens utgångspunkten. Om något skapas, etableras, dokumenteras så ska ingen behöva bedöma om detta ska publiceras. Snarare tvärtom faktiskt! Vi måste ha en bra anledning till att den inte ska publiceras. Denna skillnad är betydande. Här är några exempel på vad det innebär i praktiken.

Illustrasjon av presentationChart

Försäljning

Vi har ingen hemlig eller begränsad försäljningsprocess där endast ett fåtal vet vad som erbjuds. Alla anställda har full tillgång till Trello-tavlan där alla säljleads läggs in och följs upp. Naturligtvis träffas de som jobbar inom försäljning i veckovisa säljmöten. För alla andra är det frivilligt, men alla är varmt välkomna.

Illustrasjon av coins

Betalning

I Variant vet alla vad alla tjänar. Lönen beräknas utifrån en känd statistik, och vi har också en öppen lönebok, som varianter har tillgång till.

Illustrasjon av documents

Dokument

Alla styrelsehandlingar finns i vårt delade arkiv dit alla anställda, chockerande nog, också har tillgång!

Illustrasjon av book

Handboken

Denna manual! Öppen för hela världen att se. Vi uppskattar varje bidrag här, variant eller inte. Vi hejar på alla våra kollegor som delar öppet och bidrar till Open Source.

Förtroende och ansvar#

Variant ska ge sina medarbetare det bästa och vi som jobbar här förväntas ge detsamma tillbaka. Vi har full tillit till varandra eftersom vi vet att alla är kapabla att göra rätt val. Du vet bäst vad som behövs för att lära dig något nytt och/eller att göra ditt allra bästa. Vi förväntar oss bara att du själv väger kostnaderna mot vinsten och bollar med andra när du är osäker.

icon1

Ha det kul#

Ett arbetsliv består av mååånga timmar. Vi vill göra något meningsfullt och ha roligt på samma gång. En av anledningarna att Variant finns är för att det är trevligare att skapa något tillsammans med människor man trivs och vill arbeta med varje dag med.

Var stolt#

Vi vill att du ska vara stolt över det du gör. Är inte du den stolta typen? Då vill vi att du vågar ändra på det. Du ska vara stolt över att vara här, just för att du har gjort så mycket bra tidigare. Så räta på ryggen och säg att du jobbar i Variant. 🦄

Styleguide#

Variants profil är, som allt annat, öppen och i ständig utveckling. Arbetet kring den aktuella profilen kan du spana in i vår styleguide. Här lägger vi allt från Variantillustrationen och typografi till vägledning för val av logotyp etc. Allt detta läggs upp med öppen licens, förutom illustrationen där designern sitter på immateriella rättigheter.

icon1

Livet självt#

Familj#

För oss är arbete och fritid inte två helt olika världar. Även om vi vill att alla varianter ska ha en bra balans mellan arbete och privatliv vill vi bjuda in familjer till företaget som en del av oss och det vi gör. Varje höst reser vi utomlands, vi anordnar en rad aktiviteter under hela året och vi har en årlig julfest. Då är familjen välkommen att följa med. Vi definierar inte vad som räknas som familj, så vem du vill bjuda är upp till dig – om det är din partner, barn, förälder eller vän. Vi säger: Varmt välkomna!

Hälsa#

Vi vill att våra medarbetare ska ha ett bra liv – och en god hälsa. Vi som arbetsgivare kan faktiskt bidra med mycket här. Vi värnar om ergonomi och den fysiska arbetsmiljön. Vi uppmuntrar och stödjer fysisk aktivitet och vi har en utmärkt sjukförsäkring.

Låt oss börja med ergonomi och arbetsmiljö: Som konsulter arbetar vi ofta och mycket gärna ute hos kunden. Det kan ibland hända att inhyrda konsulter har ogynnsamma arbetsvillkor. Våra avtal med kunder innehåller regelverk så att vi har goda förutsättningar att leverera bra resultat för våra kunder under lång tid. Bra ljus, luft och rätt möbler är avgörande i detta avseende.

icon1

Variant har ett generöst friskvårdsbidrag för den anställde. Det förekommer också att vi anordnar aktiviteter under året för alla anställda. Som en fjälltur, fisketur, pulkadag och så vidare.

Influensa kan vara besvärligt, men som tur är finns det vaccin. Om du vill ta influensavaccin kan du få kostnaderna täckta av oss!

Vi har en väldigt bra sjukförsäkring, eller behandlingsförsäkring som Gjensidige kallar det. Försäkringen täcker:

icon1
 • Röntgen och bilddiagnostik
 • Undersökning och behandling av specialistläkare
 • Drift
 • Uppföljningskontroll
 • Rehabilitering
 • Ny bedömning av annan läkare (second opinion)
 • Psykologisk första hjälpen
 • Behandling av psykolog
 • Behandling av drog- och spelberoende
 • Fysisk behandling - 12 behandlingar
 • Online-doktor för dig och dina barn

Samhällsengagemang#

Variant ska också bidra till det samhälle vi befinner oss i. En förmån är att varje anställd årligen får 11 000 SEK per år för att köpa prylar. Dessa pengar kan också användas för att sponsra en välgörenhetsorganisation. Dotterns fotbollslag, UNICEF eller äldrecaféet i stadsdelen. Valet är ditt!

Variant ger årligen ett belopp motsvarande 500 SEK per anställd till en välgörenhetsorganisation med värderingar och mål som harmoniserar med våra. Syftet väljs årligen utifrån öppna diskussioner i hela företaget.

Sponsrat#

Variant har ett socialt ansvar, i det sammanhanget vill vi emellanåt sponsra olika frivilliga evenemang eller aktiviteter. Vi har följande förutsättningar för att ett sponsring ska kvalificera sig:

 • Antingen ska evenemanget eller aktiviteten bidra till ökad professionell synlighet av Variant i Sverige, eller

 • Öka andelen kvinnor och/eller mångfald i IT-branschen.

Checkas någon av boxarna kommer ärendet att behandlas av ledningsgruppen, jämfört med andra sponsringsaktiviteter. Se våra mångfaldssidor för mer info

icon1

Mijöpolicy#

Hållbarhet betyder väldigt mycket för oss. Det är jämställdhet i arbetslivet, en hållbar arbetsdag, och att se till planeten och dess resurser. Vi vill att de val vi gör begränsar vårt klimatavtryck. Vi ska skapa en kultur där vi är nyfikna, ställer frågor och gör bra val. Vi sätter upp årliga mål för att minska vår belastning på miljön, vi sorterar och följer upp vårt eget avfall, energiförbrukning och resor med flyg och bil. Hållbarhetschefen ansvarar för att följa upp och hantera detta.

Praktik och trainees#

Variant har ett ansvar att etablera erfarenhet bland unga. Då och då kommer förfrågningar från skolor och elever. Det kan vara från gymnasiet, högskolan eller universitetet. Vi vill gärna erbjuda platser, men det kan vara utmanande att lösa i våra dagliga projekt hos våra kunder.

För att detta ska bli lyckat och för att en praktikplats ska bli en bra upplevelse för studenten behövs det en intern Variant-fadder. Denna fadder kommer att ha ett särskilt och dagligt ansvar för att följa upp och styra arbetet under praktiken. Sponsorn kan själv avgöra om det till exempel är möjligt att utföra detta utanför kundens lokaler eller inte. Det är en förutsättning att sponsorn inte går miste om mycket fakturerbar tid.

Önskar du placering hos oss, kontakta oss via post@variant.se

icon1

Arbetet#

Förtroendetid#

Arbetsdagen är 8 timmar per dag. Vi har ingen kärntid i Variant, men kunderna kan ofta ha detta. Vi tycker att det är viktigt att följa kunden på detta, för att bli en del av deras kultur. Vi uppnår mest när vi får jobba nära andra, så när du väljer din arbetsrytm räknar vi med att det ingår i din bedömning.

Vi vet att livet har olika faser. I vissa perioder kan du behöva spendera mindre tid på jobbet. Hos oss går det att jobba deltid i perioder. Det är bäst för dig att bestämma detta själv. Med öppenhet mellan dig, personalchefen och kunden om behov och önskemål kommer vi tillsammans att hitta en lösning som alla trivs med.

icon1

Kompetensutveckling#

Vi vill att den professionella miljön där vi är närvarande ska vara stark och levande. Sedan måste vi också jobba med professionell utveckling. Det finns ett värde i att bygga kompetens enbart för oss själva, men vi tror snarare att kunskap och erfarenhet bäst delas med andra. Vi bidrar därför gärna till befintliga forum eller skapar nya där vi vet att det saknas. Vi uppmuntrar alla – ja, från VD såväl som praktikanter i företaget – att vara aktiva på meetups och professionella sammankomster. Vi är först och främst proffs som är ivriga att lära.

Öppenheten och generositeten sträcker sig förstås till det lärande vi gör. Vi uppmuntrar medarbetare att dela med sig av det de lär sig och lägga tid på att kommunicera det på ett bra sätt. Oavsett om det är via Open Source-projekt, podcast, video, blogginlägg, presentationer och kurser. Eller helt enkelt att samtala med branschkollegor. Att kunna förmedla kunskap tror vi är lika viktigt som att kunna implementera den.

Kurser och konferenser#

För att bli bra måste vi ibland ge oss ut i världen för att lära mer och tänka nya tankar. Alla uppmuntras att gå en kurs eller konferens en gång under året. Om du har tänkt dig en resa längre bort, kommer det naturligtvis inte att hända lika ofta.

Samtidigt uppmuntrar vi också ALLA att hålla föreläsningar och kurser. Bidrar du ofta på konferenser och liknande betalar vi deltagande, resor och boende. Helt oberoende av var i världen, och hur många andra konferenser du har deltagit på det året.

icon1

Variantdag#

Den första fredagen i varje månad (förutom januari och juli) har vi vad vi kallar en Variantdag. Detta är en "innedag", där vi tillbringar hela dagen tillsammans, för akademisk, administrativ och social påfyllning. Vi har även några gemensamma variantdagar under hela året. Då möts vi från alla olika platser i någon av våra städer så att vi kan dela ännu fler perspektiv och umgås.

Rättigheter och öppen källkod#

Vår kärnverksamhet är i grunden att sälja expertis. Men vi är experimentella och anpassningsbara. Det kan komma en tid då vi tittar på möjligheten att samarbeta nära med startups eller skapa egna startups. I Norge är det ganska vanligt att arbetsplatsen har rättigheter till vad arbetstagaren får skapa eller hitta på. Det kan vara svårt att komma runt om Variant har lagt ner mycket pengar på att hjälpa anställda att utveckla något.

Vi vill vara realistiska kring detta. Har du en bra idé som du vill föra vidare, prata med din personalchef så tar vi reda på hur vi kan gå vidare och hur vi löser det på bästa möjliga sätt. Kanske är det så att Variant kan hjälpa dig att nå dit? Eller kanske öppna källor kan det? Eller kanske anställda kan få fullständiga rättigheter? Vi hittar en lösning som passar situationen bäst.

Med risk för att upprepas i oändlighet –– vill vi vara öppna. Vi uppmanar därför varandra att fundera över vad Open Sources kan göra. Både utifrån vad vi gör internt, vad kollegor gör och vad kunder gör. När vi sitter ute med en kund är det oftast kunden som äger rättigheterna till det vi producerar, men även då kan både kunden och samhället tjäna på att något öppnas upp. Vi måste hjälpa våra kunder att fatta bra beslut om detta, och inte vara rädda för att ställa frågan: "Kan inte detta publiceras då?"

icon1

Socialt#

Som konsulter sitter vi ofta ute med kunder och därför anstränger vi oss extra för att hitta på trevliga saker tillsammans.

Vi uppmuntrar alla att inkludera varandra i sociala grupper och att tillsammans odla sina intressen. Det kan vara att laga mat, läsa tecknade serier eller kolla på en fotbollsmatch. Dessutom har vi regelbundet organiserade sociala aktiviteter som alla kan delta i:

 • Var 14:e dag: Fika med en slumpmässigt vald kollega – Donut i slack bestämmer 🙂
 • Månatlig frukost tillsammans
 • Månadsevenemang efter Variantdag
 • Januari: Nyårsfest (Öppet för alla)
 • Maj/juni: Sommarfest
 • September: Resa med partner
 • December: Julbord med partner
icon1

Pengar

Generositeten är genomgående hos oss och styr hur vi förhåller oss till varandra. Men den sätter också riktlinjer för hur vi ska kompensera varianter på olika sätt.

Lön#

Vi är säkra på att bra människor sällan motiveras av enbart lön, men bra lön är lika viktigt för den frihet och stabilitet vi vill ge. Vi har därför beslutat att lönerna hos Variant ska vara konkurrenskraftiga.

Konsulter#

Lönen i Variant Norge bestäms uteslutande av en utjämnad kurva för den övre kvartilen av fackförbundet Teknas lönestatistik. Löneökningar tas inte individuellt – de sker automatiskt. Din lön baseras helt enkelt på antalet års erfarenhet.

Vad individen tjänar är ingen hemlighet hos oss. I Norge har vi skapat en löne-kalkylator 🧮, vi håller just nu på att översätta den till svenska. Men ta en titt redan nu på den norska om du vill!

Chefer#

Chefslöner i Variant ska också vara konkurrenskraftiga. Bra chefer vad gäller erfarenhet är svårt att hitta. Chefer i Variant arbetar operativt som konsulter samtidigt som de har ytterligare ansvar för försäljning, företagsutveckling och personal. Chefslönen för chefer med CxO-roller (VD, CTO, CDO, etc) är individuell och bestäms utifrån roll, ansvar och värdet av företaget de leder. Det bestäms inte av tjänsteåren. CxO-chefer får inte övertid och får heller ingen bonus. Chefslöner beslutas av bolagens styrelser. Ledarlönerna är, liksom allt annat som rör villkor i Variant, öppet tillgängliga för alla.

Koncernledningens löner 2023:

 • Verkställande direktör: 133 333 NOK
 • Kommersiell direktör: 133 333 NOK
 • CTO: 133 333 NOK
 • CDO: 133 333 NOK
 • CRO: 91 666 NOK

Våra VDs har fast lön utöver bonus

VD för Stockholm, Bergen, Oslo och Trondheim: Fast lön från 90 000 SEK till 125 000 SEK

Andra som jobbar för Variant#

I takt med att Variant har vuxit behöver vi administrativa och verksamhetskritiska resurser som ger ovärderliga bidrag till organisationen. Stödroller som ekonomi, drift och städ ska också säkerställa goda villkor. Vi använder oss endast av företag där vi vet att det finns hållbara och rättvisa villkor och god arbetsmiljö.

Övertidsersättning#

Vi vill inte jobba övertid. Kvaliteten på arbetet är bäst om det finns tid för en extra fika och det säkerställer vi med en bra balans mellan arbete och fritid. Ändå finns det kortare perioder då det blir väldigt hektiskt, och där det kan vara nödvändigt eller önskvärt att jobba lite extra.

Detta resulterar i utbetalning av övertidsersättning. Övertidsersättningen avräknas per månad och betalas ut följande månad. Övertidstillägget är 40 procent och övertidsersättningen beräknas genom att ta antal timmar övertid för en månad * årslön / 1960 * 1,4.

icon1

Bonus#

Varje kvartal betalar vi ut en bonus till alla anställda. Bonusen beräknas som 30 procent av vinsten detta kvartal, fördelat lika mellan alla anställda. Vi ska även betala arbetsgivaravgift på bonusen så detta dras av. Detta räknas som lön inklusive semesterersättning, så 12 procent avsätts till nästa års semesterersättning.

Exempel: Givet 10 anställda och en kvartalsvinst på en miljon kronor dividerar vi 30% vinsten med 10 och får 30 000. Arbetsgivaravgifter ska då betalas 31,42%% så att varje individs bonus detta kvartal är 22 828 kr.

Den som nyss börjat på Variant eller har valt att deltidsanställd får sin andel reducerad utifrån arbetad tid. Föräldralediga eller sjukskrivna anställda får full bonus.

Ägande#

Variant är ett medarbetarägt företag. Anställda äger antingen i moderbolaget Variant Konsern AS eller direkt i sitt lokala bolag. Genom delägarprogrammet erbjuds alla anställda att köpa aktier varje år och den 1 april startar en ny försäljningsomgång genom emissioner.

Pension och försäkring#

Vi känner oss inte alls gamla här på Variant. Ändå är vi måna om en bra pension. Vi har valt ett pensionssparande som följer ITP, så att du har en god pension redan nu och kan känna dig trygg när du fyller 67.

Utöver vanlig arbetsskadeförsäkring har vi grupplivförsäkring med engångsersättning vid dödsfall, behandlingsförsäkring och skydd för andra olycksfall än arbetsskada.

Fördelar och förmåner#

Illustrasjon av deviceMobile

Prylbudget på 11 000 plus moms per år.

Illustrasjon av graduationCap

En kurs eller konferens per år

Illustrasjon av phoneCall

Fri användning av telefoni – inom rimliga gränser.

Illustrasjon av coins

Extrapengar när du är föräldraledig.

Illustrasjon av houseLine

Två dagar ledigt för inskolning på förskola.

Illustrasjon av barbell

Friskvårdsbidrag på 5000 SEK. (OBS! Detta är en skattepliktig förmån som redovisas på din lönebesked i slutet av året).

Illustrasjon av firstAid

Behandlingsförsäkring.

Illustrasjon av airplaneTilt

Resförsäkring