Varian
 • Raus
 • Åpen
 • Læreglad

En variants håndbok

NB: Denne håndboken er foreløpig på norsk da det er et språk som vi er mye bedre på enn svensk. Om du kunne tenke deg å ta eierskap for å gjøre denne håndboken til din egen på svensk, er vi veldig interessert i å snakke med deg.

Her forsøker vi å beskrive hvordan ting gjøres i Variant, hva vi prøver å oppnå og hvorfor vi tenker som vi gjør. Denne er både for ansatte og folk som er nysgjerrige på hvordan det er å være en variant. Håndboka er et levende dokument som vi ønsker alle ansatte skal ha eierskap til. Vi oppfordrer alle til å endre eller legge til innhold i den. Håndboken ligger åpent på GitHub hvor alle kan sende inn endringer eller stille spørsmål.

Om du ikke er en variant men liker det du leser, ta en titt på ledige stillinger hos oss. Mer info om oss på nettsiden vår.

Visjon og verdier#

Vi skal bringe tillit, åpenhet, likeverd og variantverdier til europeisk kunnskapsbasert næringsliv.

Vårt formål er å utvikle samfunnet vi lever i#

Dette gjør vi ved å samle faglig flinke personer som tenker nye tanker, og som har kompetansen til å utvikle de riktige løsningene for kundene vi jobber med.

icon1
Illustrasjon av rocket

Teknologi

Vår arena, som vi bruker for å utgjøre en forskjell sammen med kundene våre.

Illustrasjon av tree

Samfunn

Vårt ansvar til samfunn og miljøet som vi er en del av. Klimaavtrykk og bidrag til de rundt oss.

Illustrasjon av scale

Likestilling

Våre muligheter til å blomstre, uavhengig av nasjonalitet, etnisk bakgrunn, livssyn, legning og kjønn.

Våre grunnverdier#

Verdiene våre ligger til grunn for hvordan vi behandler hverandre. Med god tilbakemeldingskultur og raushet for hverandre skal vi utvikle samfunnet vårt med gode teknologiske løsninger og kompetanse. Dette gjør vi med radikal åpenhet og ved å etterleve det vi sier. Du kan lese mer om konkrete tiltak for åpen selskapskultur i Variant

background blob

Åpenhet

Hva i all verden skal et selskap tjene på å holde informasjon hemmelig for sine ansatte?

background blob

Læreglede

Vi ønsker å lære og lære bort. Vi skal ha ydmykhet nok til å skjønne at vi kan lære noe fra alle, og troen på at alle kan lære noe fra oss.

background blob

Raushet

Dette vises i hvordan vi møter hverandre, våre kunder og folk i nærmiljøet.

icon1

Læreglede#

For å lykkes, både i Variant og livet ellers, trenger vi at alle bidrar med å dele både nyvunnen og veletabelert kunnskap. Del med dine kollegaer hele tiden. Ikke hold tilbake fordi noen kanskje har hørt om dette før – alle har garantert ikke det. Da er det verdt det! Det spiller ingen rolle om du er selveste Gandalf eller om du ble ansatt forrige mandag – vi trenger hjelp fra deg!

Vi er faglige eksperter innen teknologi, metode, prosess, samhandling og samskaping. Dette krever en investering og engasjement i å utvikle seg selv som selskap og individer.

Dette gjør vi med Variantdager en gang i måneden, deltakelse og bidrag på konferanser, lager podcaster, videoer, bloggposter, eller underviser på universiteter og mye annet. Læreglede er sentralt for hva som gjør Variant til Variant.

Åpenhet#

Her i Variant er åpenhet utgangspunktet. Hvis noe lages, etableres, dokumenteres eller hva det enn måtte være, så skal ingen trenge å vurdere om dette skal publiseres. Stikk motsatt faktisk! Vi må ha en god grunn for at det ikke skal publiseres. Denne forskjellen er betydelig. Her er noen eksempler på hva dette betyr i praksis.

Illustrasjon av presentationChart

Salg

Vi har ingen hemmelig eller begrenset salgsprosess hvor bare noen få vet hva som tilbys hvor og hvordan. Alle ansatte har full tilgang til Trello-boardet hvor alle salgs-caser legges inn og følges opp. I det ukentlige salgsmøtet møtes, naturlig nok, de som jobber med salg. For oss andre er det frivillig, men kaffen her er like varm som vi er velkommen!

Illustrasjon av coins

Lønn

I Variant vet alle hva alle tjener. Ikke bare basert på at lønnen beregnes ut fra en kjent statistikk, men faktisk også slik at selskapet har en åpen lønnsbok, hvor varianter har tilgang.

Illustrasjon av documents

Dokumenter

Alle styredokumenter ligger på vårt felles filområde der alle ansatte har, sjokkerende nok, tilgang!

Illustrasjon av book

Håndboka

Denne håndboken! Åpen for hele verden å se. Og bidra til! [Eller kopiere fra!](https://github.com/varianter/handbook-se/blob/main/LICENSE) Vi setter pris på hvert bidrag hit, variant eller ikke. Dette gjelder egentlig alt vi har i det åpne. Vi heier på alle våre kollegaer som deler åpent og bidra til Open Source.

Raushet#

Som selskap har vi rause betingelser for ansatte, men raushet handler ført og fremst om hvordan vi møter hverandre i en travel hverdag. Det handler om å gi tid og oppmerksomhet når et medmenneske trenger det. Det handler om å gi ærlige tilbakemeldinger. Både når du kan være entusiastisk og når du trenger å være konstruktiv. Det handler om å ta hensyn til dem du snakker med.

Det hanler om å anta gode intensjoner!

Tillit og ansvar#

Vårt fundament er tillit. Vi er sikre på at varianter både ønsker og evner å ta gode valg. Hva du trenger for å lære noe nytt eller gjøre jobben din, er opp til deg. Vi forventer bare at du selv vurderer kostnadene opp mot vinningen og sparrer med andre når du er usikker. Vi har skrevet utstrakt om tillit og tillitsbasert ledelse tidligere.

icon1

Mangfold, likestilling og perspektiv#

Likestilling er en grunnleggende verdi for oss som jobber her, og for Variant som selskap. Her snakker vi om grunnleggende likeverd på tvers av blant annet nasjonalitet, etnisk bakgrunn, livssyn, legning og kjønn. Alt dette er en forutsetning for godt mangfold. Mangfold bidrar til flere perspektiver, og flere perspektiver fører til bedre løsninger.

Så er likestilling mellom kjønn det første vi har sett på. Vi har i dag en god kjønnsbalanse til vår bransje å være, men samtidig ønsker vi sterkt å bedre den. Vi er ikke fornøyd før vi er omtrent fifty-fifty på kvinner og menn. Dette påvirker mange av våre strategiske og operative beslutninger, som blant annet:

icon1
 • Foreldrepermisjon reduserer ikke ansiennitet på noen måte
 • Du får utbetalt bonus også i foreldrepermisjon.
 • Du får selvsagt full lønn under foreldrepermisjon.

Vi ønsker ikke at økonomi og karriere skal være momenter i hvordan den enkelte familie planlegger og fordeler arbeidet hjemme.

Ha det morsomt#

Et arbeidsliv består av maaaange timer. Vi vil gjøre noe som gir mening og samtidig ha det morsomt. Det spekuleres i om Variant eksisterer fordi det er hyggeligere å skape noe sammen med mennesker man trives med. Det får vi nok ikke svaret på, men inntil videre så kan du le ofte og gjøre gærne ting!

Vær stolt#

Vi vil at du skal være stolt av det du gjør. Er du ikke den stolte typen? Da vil vi gjerne at du har mot til å endre på det. Du skal kunne være stolt av å være her, nettopp fordi du har gjort så mye bra tidligere. Så rett opp ryggen, og si at du jobber i Variant. 🦄

Lønn og betingelser#

Vi betaler godt, samtidig handler raushet om mye mer enn bare lønna. Blant annet det at ingen må ha kjempe for å få sin rettmessige lønn. Det skal komme av seg selv, likt og ikke bare til de beste forhandlerne.

Lønn#

Vi er sikre på at flinke folk i liten grad lar seg motivere av lønn alene, men god lønn er like fullt viktig for den friheten og stabiliteten vi ønsker å gi.

Lønnen vår bestemmes av en fastsatt modell. Hva den enkelte tjener er ingen hemmelighet i Variant. All lønn er åpen og basert på en forutsigbar og lik modell. Lønnsøkninger tas ikke individuelt – det skjer automatisk. Din lønn baseres rett og slett på antall års erfaring.

Overtidstillegg#

Vi ønsker ikke å jobbe overtid. Kvaliteten på arbeidet blir best hvis vi har godt med overskudd, og det sikrer vi med en god balanse mellom jobb og fritid. Likevel finnes det kortere perioder hvor det blir veldig travelt, og hvor det kan være nødvendig eller ønskelig å jobbe litt ekstra.

icon1

Bonus#

Hvert kvartal utbetaler vi bonus til alle ansatte. Bonusen beregnes som 30% av overskuddet dette kvartalet, delt likt på alle ansatte. Vi må også betale arbeidsgiveravgift på bonus, slik at dette trekkes fra.

Eksempel: Gitt 10 ansatte og et kvartalsvis overskudd på én million, deler vi 30% av overskuddet på 10 og får 30 000.

De som har vært ansatt bare deler av et kvartal eller har valgt hel eller delvis permisjon får sin andel redusert etter dette. Ansatte som er i foreldrepermisjon eller som er sykemeldte får full bonus.

Eierskap#

Variant er et ansatteid selskap. Ansatte eier enten i morselskapet Variant Konsern AS eller direkte i de lokale driftsselskapene. Gjennom Medeierskapsprogrammet tilbys alle varianter hvert år å kjøpe aksjer, og 1. april innledes en ny runde med salg.

Goder og ytelser#

Illustrasjon av deviceMobile

10 000 i gadgetbudsjett hvert år. Åpne data på hva andre har brukt som eksempel

Illustrasjon av graduationCap

En konferanse eller et kurs i året. Samt **alle** konferanser du snakker på.

Illustrasjon av phoneCall

Fri bruk av telefoni – og fri bruk av data innen rimelighetens grenser.

Illustrasjon av wifiHigh

Bredbånd hjemme opp til en viss sum

Illustrasjon av barbell

Dekt treningssentermedlemsskap, eller tilsvarende helsebringende aktivitet/utstyr.

Illustrasjon av firstAid

Behandlingsforsikring.

Illustrasjon av airplaneTilt

Reiseforsikring for deg og din familie.

Stilguide#

Profilen til Variant er, som alt annet, åpen og i evig utvikling. Arbeidet rundt gjeldende profil kan følges på en egen side med style guide. Her legger vi alt fra hele Variant-illustrasjonen, typografi, veiledning for valg av logo, osv. Alt dette legges åpent med en åpen lisens, foruten illustrasjonen hvor designer sitter på åndsverk.`

icon1

Selve livet#

Familie#

For oss er ikke jobb og fritid to helt ulike verdener. Selv om vi vil at varianter skal ha en god jobb- og livsbalanse, ønsker vi å invitere familiene inn i selskapet som en del av oss og det vi gjør. Hver høst reiser vi på tur utabys, vi arrangerer aktiviteter gjennom året og vi har et årlig julebord. Alt dette er familie eller ledsager velkommen til å bli med på. Vi definerer ikke hva som regnes som familie, så hvem du ønsker å invitere med er opp til deg selv – om det så er partner, barn, foreldre eller venner. Vi sier: Hjertelig velkommen!

Helse#

Vi ønsker at våre ansatte har et godt liv – og en god helse. Her kan faktisk vi som arbeidsgiver bidra en god del. Vi bryr oss om ergonomi og fysisk arbeidsmiljø. Vi oppfordrer til og støtter fysisk aktivitet, og vi har en meget flott helseforsikring.

La oss starte med ergonomi og arbeidsmiljø: Som konsulenter jobber vi ofte, og veldig gjerne, ute hos kunde. Det kan tidvis være at innleide konsulenter får ugunstige arbeidsforhold. Våre avtaler med kundene inneholder reguleringer slik at vi har gode forutsetninger for å levere godt resultat for våre kunder over lang tid. Godt med lys, luft og riktige møbler er avgjørende i så måte.

icon1

Variant dekker medlemsskap på treningssenter eller aktiviteter for den ansatte, for å gjøre det enkelt for de som synes sånt er fint å gjøre. Det hender også at vi arrangerer aktiviteter i løpet av året, for alle ansatte. Som en fjelltur, fisketur, akedag og så videre.

Influensa kan være plagsom, men heldigvis finnes det vaksine. Ønsker du ta influensavaksine kan du få dekt det det koster ved å levere utgiftsrapport.

Til slutt har vi en knakende god helseforsikring, eller behandlingsforsikring som Gjensidige kaller det. Forsikringen dekker:

icon1
 • Røntgen og bildediagnostikk
 • Utredning og behandling hos legespesialist
 • Operasjon
 • Etterkontroll
 • Rehabilitering
 • Ny vurdering hos annen lege (second opinion)
 • Psykologisk førstehjelp
 • Behandling hos psykolog
 • Behandling av rus- og spilleavhengighet
 • Fysikalsk behandling - 12 behandlinger
 • Online videolege for deg og dine barn

Samfunn#

Variant skal også bidra til nærmiljøet og samfunnet der vi finnes. Som beskrevet under goder og ytelser så har hver variant midler til å kjøpe gadgets eller dingser for. Disse pengene kan også brukes til å sponse en frivillig eller veldedig organisasjon. Fotballaget til dattera, UNICEF eller eldrekafeen i bydelen. Valget er ditt!

Årlig gir Variant et beløp tilsvarende 500 kr per ansatt til en veldedig organisasjon med verdier og formål som harmonerer med våre. Valg av formål skjer årlig på bakgrunn av åpne diskusjoner i hele selskapet.

Sponsorat#

Variant har et samfunnsansvar og i den sammenheng vil det tidvis være riktig å sponse ulike frivillige arrangement eller aktiviteter. Vi har følgende forutsetninger for at et sponsorat skal kvalifisere: Enten må arrangementet eller aktiviteten bidra til

 • økt faglig synlighet av Variant i Stockholm, eller
 • økt kvinneandel og mangfold i IT-bransjen

Hvis en av disse er tilstede vil saken behandles av ledergruppen, sett opp i mot øvrig sponsorvirksomhet. Se våre mangfoldssider for mer info.

icon1

Arbeidet#

Fleksitid#

Arbeidsdagen er 8 timer per dag. Vi har ikke kjernetid i Variant, men kunder kan jo ofte ha dette. Vi synes det er viktig å følge kunden på dette, for å bli en del av deres kultur. Vi oppnår mest når vi får jobbe tett med andre, så når du velger din arbeidsrytme regner vi med at det er med i vurderingen.

Vi vet at livet har ulike faser. I noen perioder kan du ha behov for å bruke mindre tid på jobb. Hos oss er det mulig å senke stillingsgraden i perioder. Dette avgjør du best selv. Med åpenhet mellom deg, personalleder og kunden om behov og ønsker, vil vi sammen jobbe for å finne en løsning alle trives med.

icon1

Fri i jula#

I tillegg til de vanlige fem uker med ferie regner vi alle dagene fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag som helligdager. Det vil si at du ikke trenger å spare feriedager til romjula.

Kompetanseutvikling#

Vi ønsker at fagmiljøet der vi er tilstede er sterkt og pulserende. Da må vi også jobbe med faglig utvikling. Vi ser lite verdi i å bygge kompetanse kun for oss selv, vi tror heller at kunnskap og erfaring gjør seg best i fellesskap med andre. Vi bidrar derfor gledelig i eksisterende fagmiljø, eller oppretter nye der vi kjenner at det mangler. Vi oppfordrer alle – ja fra daglig leder så vel som sommerstudenter i selskapet – til å være aktive på meetups og fagtreff. Vi er først og fremst læreglade fagpersoner over hele fjøla.

icon1

Åpenheten strekker seg selvfølgelig til læringen vi gjør. Vi oppfordrer ansatte til å dele det de lærer og bruker tid på å formidle det på en god måte. Enten det er via Open Source-prosjekter, podcast, video, bloggpost, presentasjoner og kurs. Eller rett og slett samtaler med fagkolleger fra andre selskap. Å kunne formidle kunnskap, mener vi, er like viktig som å kunne gjennomføre den.

Kurs og konferanser#

For å være gode må vi av og til ut i verden for å lære mer og tenke nytt. Alle oppfordres til å delta på kurs eller konferanse en gang i løpet av året. Om du har sett for deg en reise lengre enn langt, blir det naturlig nok ikke like ofte.

Samtidig oppfordrer vi også ALLE til å holde foredrag og kurs. Bidrar du ofte på konferanser og lignende, dekker Variant deltagelse, reise og opphold. Helt uavhengig av hvor i verden, og hvor mange andre konferanser du har deltatt på det året. Ut å avle læreglede!

icon1

Variantdag#

Den første fredagen i hver måned (foruten januar og juli) har vi det vi kaller en Variantdag. Dette er en “innedag”,der vi alle bruker hele dagen sammen, for faglig, administrativt og sosialt påfyll. Vi har også noen felles variantdager gjennom året. Da møtes varianter fra alle de ulike lokasjonene i en av byene våre slik at vi kan dele enda flere perspektiver og sosialisere.

Her vil du alltid finne oversikt over gjennomførte og planlagte variantdager.

icon1

Variantdagen som rammeverk for utvikling#

Med totalt 9 ordinære variantdager, har vi 18 halvdagsøkter i året som vi skal bruke for å utvikle selskapet. Halvparten av disse er satt av til å drive utvikling av oss selv som varianter. Med faste og forutsigbare dager hvor man vet at ingen er opptatt med andre ting i prosjekt eller hos kunde, har vi en unik mulighet til å legge opp til hemmelighet i utviklingsløpet.

Vi har utviklingsprogram vi har designet selv, og vi har mulighet til å investere i andre program.

Rettigheter og open source#

Kjernevirksomheten vår er i utgangspunktet å selge kompetanse. Men vi er eksperimentelle og tilpasningsdyktige. Det kan komme en tid der vi ser på muligheten for å samarbeide tett med startups eller skape egne startups. I Norge er det helt vanlig at arbeidsplassen innehar rettigheter til det ansatte måtte lage eller komme på. Det kan være vanskelig å komme seg rundt dersom Variant har brukt mye penger på å hjelpe ansatte å utvikle noe.

Vi ønsker å være reale på dette. Om du har en god idé som du ønsker å gå videre med, snakk med din personalleder så finner vi ut av hvordan vi kan gå frem og hvordan vi skal løse det på en best mulig måte. Kanskje er det slik at Variant kan hjelpe deg å nå frem? Eller kanskje det kan Open Sources? Eller kanskje kan ansatte få fulle rettigheter? Vi finner en løsning som passer best til situasjonen.

Med risiko for å gjenta i det uendelige –– vi ønsker å være åpne. Vi oppfordrer derfor hverandre til å tenke på hva som kan Open Sources. Både av det vi lager internt, hva kollegaer lager og hva kunder lager. Når vi sitter ute hos kunde er det som regel kunden som sitter på rettighetene til det vi produserer, men også da kan både kunde og samfunn ha nytte av at noe åpnes. Vi skal hjelpe kundene våre med å ta gode avgjørelser rundt dette, og ikke være redd for å stille spørsmålet: “Kan ikke dette legges ut, da?”

icon1

Sosialt#

Som konsulenter sitter vi ofte ute hos kunde, og derfor gjør vi en ekstra innsats for å finne på hyggelige ting sammen.

Vi oppfordrer alle til å inkludere hverandre i sosiale lag og gjerne dyrke sine interesser sammen. Dette kan være å lage mat, lese tegneserier eller se på sportslige aktiviteter. I tillegg har vi faste organiserte sosiale aktiviteter som hver enkelt kan delta på:

 • Hver 14. dag: Donut med tilfeldig trekt kollega
 • Månedlig frokost i fellesskap
 • Månedlig arrangement etter Variantdag
 • Mai/Juni: Sommerfest
 • September: Utenlandstur med følge
 • Desember: Julebord med følge

I tillegg har vi et fond som vi kan bruke som midler til forskjellige sosiale aktiviteter utover året. Dette kan være til leie av hytte, turer eller andre aktiviteter.

icon1

Årlig tur#

Variantdagen i september er alltid litt spesiell. Da drar vi – med en partner eller venn til følge – ut av byen for å feire vår egen bursdag og oppleve nye ting. Foreløpig har vi vært i London, på Hotell Union Øye i Norangsdal, i Kragerø og København/Praha. Hvert selskap og hver by reiser og organiserer selv sin egen tur. Selv om vi er et samlet selskap som deler verdier og læreglede, har vi som ambisjon at de ulike lokasjonene får frihet og rom til å utvikle sin egen kultur og bli enda bedre kjent – både med hverandre og den utvidede variantfamilien.

SosKom#

Sosialkomiteen planlegger og arrangerer varierte aktiviteter - og man blir med på det man har lyst til. Tidligere har vi vært på go-cart, klatring, sip-and-paint, meditasjonskurs, topptur, og variant-frokost der vi tester ut byens beste hotell-frokoster sammen.

Intervjuprosess#

Vi liker ikke tradisjonelle intervjuer. De plasserer søker i en unaturlig situasjon, og vi blir ikke godt kjent med han eller henne.

Trinn i prosessen#

For å finne ut mer om sosiale evner, kommunikasjonsferdigheter og nysgjerrighet gjør vi intervjuer på en litt annen måte:

 • Kaffeprat ☕️ (30 min) Her møtes vi til en uformell samtale for å finne ut om begge parter har felles verdier og mål. Rett og slett om vi er rett for hverandre og om vi kan gjøre hverandre bedre.

 • Samarbeidsmøte️ 🤝 (2-3 timer) Om begge parter fortsatt er interessert så er det på tide med neste møte. Vi starter med en introduksjon til en problemstilling vi skal løse sammen. Den vil være kortfattet og ikke for ambisiøst – poenget her er å få et inntrykk av hvordan det er å samarbeide med deg.

 • Forventningssamtale 💬 (45 min) Siste steget i prosessen er en litt mer praktisk rettet samtale. Her får jobbsøker mulighet til å stille flere spørsmål til og om Variant samtidig som vi kan stille spørsmål om det vi lurer på. Vi vil være sikre på at begge parter ønsker seg i samme retning.

 • Tilbud ✍️ (0-7 dager) Dersom du har vært igjennom hele prosessen, og vi ønsker å tilby deg en stilling, sender vi deg tilbudet på mail. Forhåpentligvis takker du ja til å bli en av oss! 🎉

Andre lenker#

Det er mange forskjellige systemer og lenker som vi bruker til det daglige. Blant annet til ledelse, erfaringsdeling og dokumentasjon.